Лого на ДКТ „Иван Димов“ Драматично-куклен театър „Иван Димов“

Проект "Сцена на края на града"

4 май 2022

На 8 декември 2021 година стартира изпълнението на проект BGCULTURE-2.001-0115-C01 „СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА“ с бенефициент Драматично-куклен театър "Иван Димов", финансиран от ПРОГРАМА РА 14 „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО”, Процедура BGCULTURE-2.001 ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ на ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 389 955 лева, а срокът за изпълнение на дейностите – 7 декември 2023 година.

Проектът се реализира в партньорство с Алианс за регионално сътрудничество и развитие – България и FRUMLITIR EHF – Исландия.

Предвидените за изпълнение дейности включват разнообразни артистични и творчески събития с цел да се привлекат и ангажират нови публики, което да съживи периферните пространства и да вдъхнат живот в по-малки населени места, в т.ч. първият по рода си Студентски театрален фестивал „П.П. Театър, обичам те!“ насочен изцяло към младата аудитория в град Хасково в рамките на седем дни през месец юни. Да участват във фестивала ще бъдат поканени всички завършващи класове от ВУЗ-овете, които имат специалността „актьорско майсторство“, специалността „актьорско майсторство за куклен театър“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, както и по-малките класове, които също имат готови представления. Спектаклите ще са с вход свободен срещу предварително заявени покани за резервиране на място. Всяко от представленията ще се стриймва в реално време. Част от фестивала ще се проведе на открита сцена извън центъра на града в местността Ямача, където досега не са се провеждали културни или творчески събития. За целта ще се закупи оборудвана мобилна външна сцена. За всички участници ще се организира уъркшоп със задача да представят 30- минутен стрийт-пърформанс в градско обществено пространство. Пърформансите ще бъдат записани и публикувани в социалните мрежи и страницата на проекта. Като гости на фестивала ще бъдат поканени директори и представители на театри и културни институти, които биха имали интерес да видят всички завършващи студенти с цел да бъдат назначени и да имат реализация в професията. По време на фестивала ще се организират срещи за кариерно ориентиране между младежите от Хасково и преподавателите на гостуващите ВУЗ, които ще дадат информация от първо лице за кандидатстването, подготовката, учебния процес и възможностите за реализация в сферата на сценичните изкуства.

В рамките на проекта ще се организира форум „Художник на сцената“ за културни оператори и визуални артисти в Рейкявик, ще се проведе обучение по културно предприемачество АРТ-шоп и ще се създаде музикална постановка от професионалисти за непрофесионалисти „Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната“ с участието на младежи на възраст до 29 години.

Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие чрез участието си в проект „СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА“ български и исландски организации се обединяват за изграждане на широко сътрудничество като поставят акцент върху развитието на международното културно сътрудничество и насърчаване на разнообразието в културата и изкуството, посредством развитието на публики и ангажирането на хора в различни културни, образователни и информационни дейности.

^